Termeni și condiții

Acest website își propune să ofere membrilor săi înregistrați informații și anunțuri de ultimă oră complete și exacte. Cu toate acestea însă toate informațiile, sfaturile sau orice alte date cuprinse în www.upfit.world sau în orice alt produs care este realizat și promovat de UPfit.world nu reprezintă activitate de consultanță sau orice fel de activitate de intermediere.

Nu poate fi trasă la răspundere în nicio măsură, pentru nicio daună, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate de UPfit.world.

Termenii și condițiile de acces ale siteului UPfit.world

Te rugăm să parcurgi acest document cu atenție. Prin accesarea siteului UPfit.world aflat la adresa https://www.upfit.world, denumit in continuare "UPfit.world", sau prin orice alt fel de accesare a conținutului acestui website ești obligat să respecți termenii documentului de mai jos asupra căruia ai fost de acord.

În situația în care nu ești de acord cu termenii prezentului document, te rugăm să părăsești UPfit.world și să nu mai accesezi acest site. Orice acces al UPfit.world va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

Termenii prezentului document datează de la 01 octombrie 2017.

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul UPfit.world, precum și orice alt material având legătură cu UPfit.world trimis prin email sau furnizat în orice altă modalitate (că, spre exemplu: articole, design și orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la "Conținut UPfit.world "), aparțin UPfit.world și colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres - (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele UPfit.world fără a deține o permisiune scrisă din partea UPfit.world.

2. Utilizarea conținutului UPfit.world

Poți copia și prința conținutul UPfit.world doar pentru uz personal, lipsită de intenție comercială. Cu excepția celor spuse mai sus, Conținutul UPfit.world nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea UPfit.world:

A. reproducerea sau stocarea conținutului UPfit.world, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.

B. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului UPfit.world, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea UPfit.world.

C. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al UPfit.world asupra conținutului UPfit.world.

Orice utilizare a conținutului UPfit.world în alte scopuri, decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului UPfit.world în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: info@upfit.world.

3. Drepturile de autor privind imaginile utilizate pe site

În cadrul articolelor de pe site se includ imagini:

• Imagini realizate de membrii echipei UPfit.world

• Imagini primite de la colaboratorii noștri sau de la membrii comunității noastre de pe Facebook

• Imagini preluate de pe alte site-uri, cu specificarea explicită a sursei și link spre pagina de unde au fost preluate

Imaginile incluse în articolele publicate pe UPfit.world au doar rol ilustrativ și nu sunt folosite cu scop de publicitate sau în scop comercial. Sub nicio forma nu dorim să ne asumăm drepturile sau meritele privind o imagine. Includerea imaginilor în articole este o formă de apreciere a muncii fotografului respectiv.

În cazul în care o imagine inclusă într-un anumit articol se dorește retrasă de autorul ei trebuie doar să ne scrie un e-mail pe info@upfit.world și o vom elimina în cel mai scurt timp.

4. Suspendarea accesului

UPfit.world poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul la conținutul UPfit.world sau la o parte a acestui conținut.

5. Schimbări ale site-ului

UPfit.world își rezervă dreptul de a suspenda, modifică, adăugă sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său de a schimba prețurile produselor fără un aviz prealabil. De asemenea, UPfit.world își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

6. Acord de confidențialitate

Informația pe care ai furnizat-o despre tine către UPfit.world va fi folosită doar în concordanță cu termenii Acordului de Confidentialitate al UPfit.world.

7. Atenție!

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, UPfit.world nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a siteului UPfit.world, a produselor și serviciilor apărute sub egida UPfit.world. UPfit.world nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio dauna, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă UPfit.world te atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

UPfit.world nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

La cererea UPfit.world, ești de acord să exonorezi de răspundere UPfit.world pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperi cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

8. Forța majoră

UPfit.world, afiliații sau / și în general, furnizorii de informație către UPfit.world nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile UPfit.world, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința UPfit.world. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la UPfit.world, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele UPfit.world, erorile de operare, greva etc.

9. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord

UPfit.world este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă UPfit.world te va notifica prin intermediul emailului și prin publicarea în prima pagină a siteului a comentariului schimbărilor intervenite. Accesul în site și folosirea serviciilor UPfit.world după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de UPfit.world pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus în UPfit.world pot să fie furnizate de terțe persoane cu care UPfit.world are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului UPfit.world pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. UPfit.world nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, UPfit.world nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din UPfit.world.

Notificări

Orice notificare către UPfit.world trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa menționată în prezentul document.

10. Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.